Velké umění – tkaní

Mnoho takového řemeslného umění je velmi ceněno a s jeho narůstajícím stářím diametrálně roste i jeho cena. Jedním z takových umění, které obdivovali i samotní králové a jiní vládci, je umění tkaní. Ano dnes se tká z různých přízí, umělých i přírodních, to podle toho, co má tkaním vzniknout a jak se to má používat.
tkaní látky
Tká se za různými účely, ať už to je za účelem získat látku pro další použití. Věřte, že na všechno oblečení, které máte na sobě, musela být původně utkaná látka, než se dostaly na řadu švadleny. Dalším z důvodů, proč se tká, je tvorba koberců, aby nás doma nezábly nohy. Tká se též za účelem uměleckým v podobě například tapiserií. Na účelu použití výsledku tkaní dnes také závisí to, jakou technikou se tká, zda se tká na velké množství látek průmyslově, nebo za účelem umění, ručně jako už po několik staletí.
tkalcovský stav

Pro ty, co rádi cestují a poznávají staré i současné techniky a postupy různých prací, mohou navštívit v rámci výletu, některou z tkalcovských dílen či tkalcovských dílen určených ke tkaní tapisérií, kde se dodnes dodržuje tradiční ruční a velmi kvalitní práce. V takových zručných rukou tkadlen a tkalců vznikají díla hodná obdivu a vysoké ceny, pro množství kvalitní umělecké ruční práce.
dívka u stavu
Mnohdy hledáme luxusní a velmi cenný dar, který se bude předávat po generace a jeho cena bude narůstat. Takový dar musí být velmi kvalitní a dobře uchovatelný a ještě přinášet přidanou uměleckou hodnotu. Pro takový dar se jistě nikdo nezastaví kdesi na trhu spoluobčanů z asijské země, který obvykle konají každý týden ve městech na náměstí, nešli bychom pro takový předmět ani do nespočtu kamenných obchodů, které tu tito asijští obchodníci mají, protože by tam zakoupený předmět nedokázal splnit ani jedno z žádaných kritérií. Jediné, co by takový kup dokázal splnit, jsou vyhozené peníze za cetku či napodobeninu. Proto musíme za kvalitou vyrazit k ověřeným výrobcům a prodejcům, nejlépe českým.
Jak tedy vybrat takový vhodný dar?
Zde je několik tipů. Pomůže nám .
Můžeme nechat utkat obraz obdarovaného, či nějaký jeho oblíbený výjev. Další možností je například nechat zpracovat pro obdarovaného jeho rodokmen a výsledek nechat utkat. Tím jistě každého potěšíte na mnoho generací dopředu.